Letní tábor 2024

Letní tábor 2024

Datum konání

29. 6. 2024 - 12. 7. 2024    
Celý den

Typ události

Pozvánka

Vidíte, čeká na nás :-):  tábořiště Na Ostrůvku, u Milčic u Blatné v jižních Čechách. To se nachází uprostřed skutečného lesního ostrůvku mezi zvlněnými jihočeskými pastvinami. V okolí jsou vedle pastvin lesy, rybníky, kopečky, vesničky, zkrátka vše potřebné pro to, abychom si to na čerstvém vzduchu pořádně užili.

Společně s praktikanty už připravujeme novou celotáborovou hru na téma Staré pověsti české. Každý den (kromě puťáku) nás čekají úkoly a výzvy, které se budeme snažit splnit co nejlépe, aby naše družstvo uspělo. Vedle celotáborovky pak atletické, míčové i stolní hry, řemeslné i rukodělné aktivity, spoustu výletů jak pěších tak cyklistických a společné večery u táboráku.

Pro děti starší 10ti let, které dobře plavou, je pak opět připraven putovní cyklopádlovýlet: na 2 noci mimo tábor včetně jednodenního splouvání řeky Otavy. Je nepovinný.

A ti, co nebudou pádlovat, nově nepřijdou zkrátka, čeká je totiž taky puťák, jen pěší :-).

Tábor organizujeme jako vyvrcholení celoroční oddílové aktivity, je určen pro členy oddílu od 6 do 15 let věku včetně s kapacitou 30 míst. Program zajišťují naši vedoucí a praktikanti, kteří pravidelně a celoročně organizují naše akce a přicházejí tak do styku s dětmi dlouhodobě. V případě naplnění kapacity mají pro přihlášení přednost děti, kteří se s námi účastní akcí pravidelně.

Kdo může jet

Abychom si to všichni užili, máme na sebe minimálně následující povinné nároky:

  • Být aktivním členem oddílu a mít zaplacené příspěvky na aktuální rok,
  • Účastnit se alespoň 3 pěších výletů od minulého tábora,
  • Účastnit se prvních dvou a jednoho volitelného přípravného cyklovýletu (květen – červen),
  • Mít kolo před odjezdem v perfektním stavu, znát základy pravidel silničního provozu a základy jízdy ve skupině,
  • Pokud jedu na “velký” puťák:
    • Zúčastnit se přípravného tréninku na kanále ve Veltrusech,
    • Býti dobrým plavcem.
Parametry tábořiště:

30 podsadových stanů, 5 velkých srubů – zařízená jídelna, plně vybavená kuchyň, zázemí pro případ nepříznivého počasí, dřevěná umývárna a sprchy s možností ohřátí teplé vody, suché záchody v lese, hřiště na fotbal a volejbal, velký kopaný sklep, pitná voda ze speciální nádrže 6 m3 (pravidelný dovoz vody cisternou zajištěn), užitková voda ze studny.

Platba:
Dítě 6-9 let včetně 3900,- Kč
Dítě 10-15 let včetně bez vodáckého puťáku 3900,- Kč
Dítě 10-15 let včetně s vodáckým puťákem 4400,- Kč
Praktikant 16-17 let bez/s vodáckým puťákem 3900,- Kč

Pozn.: Rozhoduje věk dítěte v den zahájení tábora. “Malý” pěší puťák je zahrnut ve snížené ceně. 

Platbu zašlete prosím na oddílový účet 161975757/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jména dítěte nebo dětí (můžete poslat za více dětí jednou platbou).

Plaťte prosím do 15.května 2024.

Na vyžádání vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele.

Všichni dospělí pracují ve prospěch tábora zcela zdarma, stejně jako na všech ostatních oddílových akcích. K zaplacení nákladů přispívá vedle vašich příspěvků i dotace, kterou při splnění přísných podmínek dostáváme od Asociace turistických oddílů mládeže, potažmo od státu (MŠMT).

Případné laskavé sponzorské dary jsou vítány, potvrzení o daru vystavíme. Vzhledem k povaze naší organizace bude částka ze 100% využita ve prospěch oddílu (např. nákup sportovního vybavení).

Přihlášky:

Prosíme, počítejte s tím, že letos téměř s jistě nebudeme umět vyhovět všem, co podají přihlášku z důvodu kapacity. Tímto si s dovolením vyhrazujeme právo na nepřijetí vašich dítek zejména z důvodů uvedených v kapitolce “Kdo může jet”, případně jiných, které vám samozřejmě vysvětlíme. Díky za pochopení.

Přihláška ke stažení zde: Tábor 2024 – Přihláška.doc

Vyplněnou přihlášku prosíme doručit do 14.4.2024 na adresu Filip Blahuš, Červená skála 339, 250 68 Husinec-Řež, nebo oskenovanou s vlastnoručním podpisem na email info@tomrez.com. Děkujeme.

Do 21.4. dáme vědět informaci o přijetí/nepřijetí.

Pokud budete přijati, včas obdržíte další potřebné detaily, jako je seznam věcí, formulář pro prohlášení o bezinfekčnosti a podobně.

Pozn.: Přihlášku vyplňují a podávají všichni účastníci do 17 let včetně, tedy i praktikanti.

S jakýmikoliv dotazy volejte Filipa 724 123 971, nebo Zuzku 776 736 767.

Moc se těšíme!

 

Za TOM 5101 Řež

Filip.

Napsat komentář

Přejít nahoru