Výlet do Staré kanalizační čistírny

V sobotu 15. března 2014 jsme se vypravili do Prahy. Vystoupili jsme v Holešovicích a prošli jsme se kolem Vltavy do Stromovky. Počasí nebylo pěkné, trochu pršelo, tak jsme se schovali pod stromy, kde jsme objevili ukrytou „kešku”. Nasvačili jsme se a zahráli si hru, při níž jsme hledali rozstříhané zprávy, sestavili je a splnili úkoly na nich napsané.

Pak už jsme pospíchali přes Stromovku, minuli bubenečské nádraží a stanuli jsme u cíle našeho výletu – muzea staré kanalizační čistírny. Vydali jsme se na prohlídku, kde jsme se dozvěděli něco o tom, jak se čistí odpadní voda, viděli jsme původní technologické zařízení, prošli jsme několik štol a strojovnu a zhlédli krátký film o provozu čističky ze čtyřicátých let 20. století.

Po prohlídce přestalo pršet, tak jsme se na chvíli vrátili do Stromovky na hřiště, snědli si zbytek svačiny a chvíli si pohráli. Domů jsme pak odjeli z bubenečského nádraží a v Řeži nás dokonce přivítalo sluníčko.

Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti.

Jitka

Přejít nahoru