Tézetko 2022

V neděli 11. září se konal 3. ročník turistického závodu pro děti Tézetko 2022. Bylo trochu chladněji než minulé ročníky, dokonce i jednu chvíli malinko sprchlo, ale stále se tomu dalo říkat pěkné počasí…

Zázemí závodu bylo opět v Polepšovně ducha, od jedné hodiny probíhala registrace závodníků, pro zájemce rychlokurz „práce s buzolou“ a chvíli před startem důležité informace pro závodníky. Letos byla trasa závodu vedena v protisměru oproti minulým letem, opět s drobnými obměnami. Cestou závodníky čekalo šest stanovišť s otázkami z oborů: známá osobnost, topografie, dopravní značky, naše řeky, stromy, zvířata a čtyři stanoviště, kde se plnily úkoly: určování směru podle buzoly, hod granátem, lanová lávka a plížení pod překážkou. Start byl přesně v 14.30 h, běželo se samostatně po dvou minutách od nejstarší po nejmladší. Nikdo se cestou neztratil, závodníci plnili úkoly svědomitě a organizátoři na trase, kteří hlídali jednotlivá stanoviště, nenapovídali ani nepomáhali.

Poslední závodník přiběhl chvíli po půl páté, tak se po nezbytných přípravách se mohlo začít se závěrečným vyhodnocením. Letošního závodu se zúčastnilo 33 závodníků, kteří byli rozděleni do tří kategorií: 7–9, 10–12 a 13–15 let a zvlášť se hodnotili kluci a zvlášť holky. Kritériem nebyl jen dobrý čas, ale také správnost zodpovězených otázek a plnění úkolů. Vítězové ve všech kategoriích byli odměněni diplomem, užitečným dárkem a samozřejmě velkou medailí. Vyhodnocování probíhalo za velkého potlesku, nadšení a s radostí. Každému se závod moc líbil a všichni potvrdili, že příští rok se potkáme na startu zase!

Závěrem bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomohli s organizací. Jsem ráda, že je v naší obci tolik nadšenců ochotných vždy pomoci. A samozřejmě velké díky patří majitelům Polepšovny ducha za zapůjčení areálu.

Více fotek na rajčeti.

Jitka

.

.

.

Přejít nahoru