Výlet do Terezína

V sobotu 11. 11. jsme si udělali výlet do Terezína. Vlakem jsme dojeli do Bohušovic nad Ohří a odtamtud jsme pěšky příjemnou cestou došli až do Terezína. Turistická značka vedla podél vnějšího opevnění, takže jsme už předem mohli sledovat, co nás dnes asi tak čeká…

Nedaleko informačního centra jsme obsadili dřevěné lavice se stoly a rovnou poobědvali z vlastních zásob. V infocentru jsme nakoupili turistické vizitky a za chvíli už nás přivítal náš průvodce. Nejprve jsme navštívili vnitřní expozici, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o Terezíně jakožto pevnostním městě, zhlédli jsme i krátký film. Potom jsme vyběhli nahoru na val, odkud jsme měli velkou část opevnění jako na dlani, takže nám ho mohl průvodce názorně popsat. A pak už jsme se vrhli do jeho útrob. Prolezli jsme několik chodeb v různých výškových úrovních, většinou v nich bylo šero. Trochu světla pronikalo jen úzkými střílnami. Dostali jsme se ale i do chodeb, kde byla úplná tma, na řadu tedy přišly baterky. Dozvěděli jsme se podrobnosti, jak to v podzemí fungovalo, jaké byly funkce chodeb a také něco o tom, jaké má město plány s obnovou historického opevnění a budov.

Viděli jsme toho opravdu hodně a vyšlo nám to akorát k odjezdu. Pan průvodce nás doprovodil až na autobusovou zastávku na náměstí a cestou ještě stačil povídat další zajímavé věci o městě a ukazoval, kde co je. Dojeli jsme zpět do Bohušovic, nasedli na rychlík a v Kralupech přesedli na osobák, který nás dovezl už za tmy do Řeže.

Počasí nám přálo, výlet se povedl, všechno jsme stihli a Terezín jsme shledali jako nesmírně zajímavé město.

Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti.

Jitka

.

.

Přejít nahoru