Výlet k jeskyni Drábovna a na Červenou skálu

Celý tento výlet provázely mírné změny. Nešli jsme v sobotu, ale kvůli počasí až v neděli 18. ledna 2015. Nešli jsme až do Větrušic, ale jen k větrušickým skalám. A nešlo nás původně nahlášených 5 dětí, ale asi 20! Tak teď od začátku…

Sešli jsme se u lávky v jednu hodinu a vydali se po proudu Vltavy. Cestou nám Petr pověděl něco o jaderném ústavu, trochu o historii a o tom, jak to tam funguje. Kousek za ústavem jsme narazili na pěšinku, která vedla strmě vzhůru, do skal. Šplhali jsme po ní pěkně vysoko, až jsme dorazili k jeskyni zvané Drábovna. Trochu krkolomný výstup do jejího nitra zvládli všichni, aby tak mohli prozkoumat, jak to uvnitř vypadá.

Kousek před jeskyní objevili starší kluci „kešku“ a pak už jsme opět stoupali vzhůru, až na samé vrcholky skal. Nahoře jsme si odpočinuli, někteří se ještě šli podívat na skalní vyhlídku na řeku. Pokračovali jsme po polní cestě, která vedla kolem spousty rybízových keřů, až jsme došli k zadem k Červené skále. U ohniště jsme shodili batůžky, rozdělili se do tří skupin a pocvičili se v morseovce, určování severu a v hádání utajeného slova.

Mezitím dospělí rozdělali oheň, tak jsme všichni vytáhli buřty, chleby a „maršmelouny“ a dali se do opékání. Jelikož nám po jídle ještě zbylo trochu času, šli jsme se podívat na samotný skalnatý vrchol Červené skály. Akorát vykouklo pomalu zapadající sluníčko, takže se udělalo krásné světlo s dlouhými stíny a byl to krásný pohled do kraje. Vrátili jsme se pro batohy k ohništi, dohasili oheň a vydali se zpět přes Močidla domů. Byla to moc pěkně strávené nedělní odpoledne!

Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti.

Jitka

Přejít nahoru