Jubileum Mirka Hodana

29. února 2004 uplynulo 80 let, ode dne, kdy se narodil Vladimír Hodan – Mirek.

Mirek už v šedesátých letech založil v Řeži turistický oddíl, který vedl desítky let spolu se svou ženou Jarmilou. Mnozí z nás vděčí Mirkovi za zážitky a zkušenosti, které prostě rodiče při nejlepší vůli zprostředkovat nemohli…

Vzpomeňme na Mirka, který otiskl nesmazatelnou stopu do našich srdcí, ale možná i povah a charakterů.

Za TOM Řež Ivana a Jarda Pínovi

Přejít nahoru