INFORMACE

Co je to TOM?

  • T jako Turistický,
  • O jako Oddíl,
  • M jako Mládeže

TOM v názvu našeho oddílu znamená, že jsme členy Asociaci turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM). To je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřené především na turistiku a tábornictví. Členi této Asociace jsou TOMíci. Jednotlivých TOMíků je v republice více jak devět tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro veřejnost.

Na stránkách Asociace najdete víc: www.a-tom.cz

Co je to Řež?

Řež je název vesničky, ve které nejen sídlí náš oddíl, ale bydlí zde i většina našich členů. Najdete ji ve vltavském údolí kousek od Prahy (odkaz mapa). Řež má asi 911 obyvatel. Najdete u nás jednu školu, jednu školku, jedno fotbalové hřiště, dvě restaurace, jeden thajský masážní salón, tři hospody, dvě stě padesát tři psů, pět prasat, dvě kozy a jeden Ústav jaderného výzkumu.

Více o naší obci se dozvíte na jejích stránkách: www.husinec-rez.cz

Jak je to s naším oddílem?

  • Počet členů: 65
  • Člen Asociace TOM č.: 5101
  • Odbor Klubu českých turistů č.: 10004 (IČO: 67364870)
  • Hlavní vedoucí: Jitka Kroupová

Náš oddíl má každý rok okolo 60 členů – někteří odpadnou, noví přibydou. Členství není podmíněno věkem, ale většinu tvoří samozřejmě děti. Jim je také oddíl určen a pro ně tu vlastně je. Oddíl tvoří lidé z naší vesnice Řeže, které baví organizovat různé akce, a děti, které baví na ty akce jezdit a podílet se na nich.

Hlavní náplní oddílu je pořádání jednodenních turistických a cyklistických výletů ať už do přírody nebo třeba do zoologické. Výlety se konají s nepravidelnou pravidelností, někdy jednou za měsíc, někdy každý týden. Jednou za čas vyrazíme i na vícedenní akce jako jsou třeba víkendy na naší chatě Knínici, podzimní prázdniny v Terezíně, pololetní prázdniny ve Šluknově atd. Největší akcí oddílu je čtrnáctidenní letní tábor. Články o některých našich výletech si můžete přečíst v archivu zpráv a nebo si třeba jen prohlédnout fotky.

Každý rok náš oddíl také pořádá dva cyklistické závody v naší obci. První se koná na jaře a je to závod do vrchu nazvaný “Řežská rokle”- má již desetiletou tradici!! Druhým je podzimní terénní závod Cross Country. Více o závodech se dočtete tady :)

Ke stažení

A jak to všechno začalo?

Na historii našeho oddílu se pracuje.

Zatím si můžete prohlédnout alespoň vzpomínku na Mirka Hodana, který spolu se svou ženou Jarmilou oddíl zakládal.

Přejít nahoru