Archiv rubriky ‘   • Tábory’

Tábor TOM Řež – Na Ostrůvku 2017

25. 7. 2017 v 10.31

1. července, dne, kdy nám začal tábor, jsme se sice jen zdánlivě přesunuli do Milčic u Blatné, ve skutečnosti jsme se ale ocitli až na americkém kontinentě – na Divokém západě. Náš tábor se proměnil na město Swamp City, které tvořilo pět rančů. Městu velel šerif se svými věrnými a „moudrými“ kumpány. Každý ranč měl svého rančera a jeho zástupce a pod sebou několik kovbojů.

Cílem každého ranče bylo získat co nejvíce pomyslných krav, které jeho kovbojové mohli „ulovit“ každý den za nejrůznější soutěže, dovednosti a podobně. A tak jsme se postupně věnovali těmto činnostem a hrám: hledá se „Big Boss“, sucho na prérii – hloubení a plnění studny, výroba vorů, plavení dobytka a štafeta ve vodě, výroba indiánských talismanů, soutěž dřevorubců, chytání mustangů, značkování krav, soutěž míření, největší silák ve městě, zlatá horečka, country bál, orientační a sportovní soutěže a mnoho dalších…

Přijel nás také navštívit Martin Zadražil z Řeže, který je na všechny ty věcičky, které se nám zrovna hodily (biče, lasa, střílení…) ten správný odborník, takže nám spoustu věcí ukázal a něco se pokoušel i naučit. Večer jsme ho pak pozvali k ohni, aby nám i s kytarou zahrál a zazpíval.

Jedno odpoledne jsme také věnovali sportovním hrám se spřáteleným skautským táborem z Čekanic, který se na nás přišel podívat.

Jelikož jsme si s sebou i letos vezli kola, tak jsme se někdy z kovbojů proměnili na „obyčejné“ cyklisty a podnikali výlety po okolí. Ti zdatnější se během odpoledne dostali i poměrně daleko, cílem ostatních bývala většinou některá obec v dosahu, kde jsme si dali zmrzlinu. Několikrát jsme se také jeli koupat – do lomu v Mačkově nebo ke Chvalovskému rybníku.

Na programu byly i celodenní výlety na kolech. První týden jeli mladší do Blatné a do indiánské pevnosti Fort Hary, kde se seznámili s tím, jak žili severoameričtí Indiáni. Starší si dali okruh přes Písek, Mirotice a Blatnou. Druhý týden mladší jeli do Střelských Hoštic a Katovic, kde se vykoupali na jezech v řece Otavě. Starší měli třídenní puťák. První den dojeli do Sušice (první skupina přes Strakonice, Volyni a Kašperské Hory, druhá jela rovnou přes Horažďovice). Cestou se stihli vykoupat na jezu v Dlouhé Vsi. V Sušici se utábořili v kempu na břehu Otavy, aby mohli ráno rovnou nasednout do kánoí a doplout do Horažďovic. Tam je opět čekalo přespání ve vodáckém kempu a třetí den se oklikou přes Strakonice vraceli na kolech opět do tábora.

Počasí nám celých čtrnáct dní přálo. Občas sice trochu sprchlo, ale nebylo to nic závažného ani trvalého. Tábor jsme si užívali, jak nejlépe to šlo. Za vydělané dolary v soutěžích jsme si mohli koupit dobroty nebo drobnosti v našem „koloniálu“, oddechli jsme si od civilizace a od všech těch mobilů, počítačů, od školy a od práce. Také jsme zjistili, že se dá příjemně žít nejen mezi čtyřmi zdmi a že nejlépe se vstává, když se ráno sluníčko opírá do celty stanu.

K dokonalé spokojenosti patří také plný žaludek, a o ten se nám letos dokonale staralo osazenstvo kuchyně: Katka Studničková a její pomocníci Zdenka Šilhánková a Petr Münzberger. A na tom, aby na táboře všechno klapalo a abychom se nenudili, měli zásluhu všichni vedoucí: Jitka Kroupová, Petr Hezina, Mirka Zrubecká, Helena Martináková, Zuzka Vlčková, Jirka Kroupa, Karel Němec, Milan Bláha a Zuzka Bartíková. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás podpořila.

Věřte nebo ne, ale již poslední večer na táboře, kdy po slavnostním táboráku už všichni kovbojové spali ve svých stanech, se začaly rodit plány na tábor příští… Takže tábor 2017 skončil, ať žije tábor 2018! Hezký zbytek léta!

Více fotek na rajčeti – 1. díl a na rajčeti – 2. díl.

Jitka

.

.

Tábor TOM Řež – Na Ostrůvku 2016

25. 7. 2016 v 11.07

Prázdniny se přehouply do své druhé čtvrtiny, a to znamená, že nám skončil tábor. Strávili jsme ho opět v Milčicích u Blatné. Letos jsme se zaměřili na tábornické dovednosti a celkový „návrat k přírodě“. V rámci celotáborové hry jsme se tak učili orientovat podle mapy, zacházet s busolou, neztratit se v přírodě bez mapy, předpovídat počasí, šifrovat, vysílat zprávy morseovkou, uzlovat, stavět různé druhy ohňů a uvařit si na nich bramboračku, poznávat a sbírat léčivé rostliny a uvařit si z nich čaj, poznávali jsme také stromy a zvířata a v neposlední řadě jsme se dozvěděli, jak dávat první pomoc.

Celotáborovce jsme věnovali vždy dopoledne, odpoledne pak patřilo cyklovýletům a hrám. Na kolech jsme objeli kdeco kolem tábora, oproti loňsku se nám okruh rozšířil, protože jsme na jaře pěkně trénovali. Jezdili jsme se také koupat – buď do rybníka na Chvalově, nebo do lomu v Mačkově.

Mladší táborníci podnikli dva celodenní výlety. Jelo se do Blatné, kde navštívili zámek, v parku si pohladili a nakrmili daňky a také se svezli v kočáře. Na druhém výletě jeli do Spáleného Poříčí nedaleko Horažďovic, kde se vykoupali na otavském jezu.

Starší na prvním výletě zvládli mnohem větší okruh, nakonec se dostali až před brány Písku. Jejich dalším výletem byl už vlastně puťák – přes různé okliky dojeli na kolech do Sušice, kde se utábořili v kempu u Otavy. Samozřejmě stihli i koupání a večerní oheň. Druhý den na lodích spluli úsek ze Sušice do Horažďovic. Cestou sjeli několik jezů, vykoupali se, vyřádili a navečer opět rozbalili stany v horažďovickém tábořišti vedle mlýna. Třetí den je pak čekal návrat do tábora na kole, samozřejmě že to opět nevzali tou nejkratší cestou!

Také jsme letos na táboře začali lovit bobříky. Kdo chtěl, mohl se pokusit některého získat, ukázalo se, že to není jednoduché a ne vždy se to musí podařit. Za každého uloveného bobříka každý dostal barevné dřevěné kolečko, které se přivazovalo na koženou šňůrku. Příští rok budeme v lovení bobříků zase pokračovat, co se nepodařilo letos, zkusíme zase napřesrok.

V polovině tábora se na nás přijeli podívat naši hasiči. U rybníka jsme si vyzkoušeli stříkat hadicí, dýchací přístroje a spoustu dalších věcí. V táboře nám pak hasiči předvedli na velkém ohništi hašení ohně.

Posledních pár táborových dní se k nám počasí obrátilo zády, ochladilo se, často pršelo, někdy i vytrvale. Ale to nám nezabránilo užít si táborový život až do poslední chvíle. Poslední večer jsme obřadně zapálili slavnostní oheň, vyhodnotili celotáborovku, úklid stanů a shodli se na tom, že letošní tábor byl opět fajn. Zejména díky výborné kuchyni, kde vládla Martina Veselá se svými pomocníky Zdenkou Šilhánkovou a Petrem Münzbergerem. O provoz tábora a táborový program se skvěle starali Jitka Kroupová, Petr Hezina, Mirka Zrubecká, Marie Martinásková, Petr Münzberger, Zuzana Vlčková, Helena Martináková, Jiří Kroupa, Ivana Zrzavá, Petra Novotná, Petra Pekárková, Milan Bláha, Zuzka Bartíková a Lea Hamplová. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás podpořila.

Tak za rok opět na stejném místě! Už se těšíme!

Jitka

.

Tábor TOM Řež – Na Ostrůvku 2015

28. 7. 2015 v 12.47

Letošní tábor je za námi. Strávili jsme ho na našem osvědčeném místě – na tábořišti Na Ostrůvku v Milčicích u Blatné od 3. do 17. července 2015. Tentokrát jsme se ocitli ve středověkém městečku a rozdělili jsme se do měšťanských rodů Štuků, Mydlářovců, Hájků, Olbramovců a Volframovců. Vládu nad městem převzala starostka a městská rada. Pronikali jsme do tajů starých českých pověstí a pokoušeli se přijít na kloub některým středověkým řemeslům. Díky tomu už dnes něco víme o mýdlařství, svíčkařství, šperkařství, bylinkářství, košíkářství, mlynářství a pekařství, tkalcovství, provaznictví, papírenství, hrnčířství a brašnářství.

Nedílnou součástí letošního tábora byla i cyklistika. Po pár letech jsme s sebou zase vzali kola, což se nám velmi vyplatilo. Na kolech jsme se jezdili koupat do lomu v Mačkově nebo k nedalekému Chvalovskému rybníku, jezdili jsme na projížďky po okolí a vyrazili jsme i na dva celodenní výlety: přes kadovský viklan do Chanovic, kde jsme navštívili skanzen a zámek, zdatnější to pak vzali i přes Blatnou, a v druhém týdnu pak do Horažďovic, kde jsme se podívali do úžasného starého mlýna, někteří se pak vraceli přes Strakonice.

V polovině tábora nás čekalo překvapení: přijela se za námi podívat skupina historického šermu, sehráli nám parádní představení, v jehož rámci pak provedli verbování nových vojáků, a tak každý dostal nějaký ten kousek kostýmu, zbraň nebo jinou vojenskou nezbytnost a naučili jsme se základním vojenským povelům a zvyklostem. V závěru tábora nás čekalo hledání pokladu kněžny Libuše. Cestu k němu si každý rod luštil během celého tábora pomocí skládání písmenek, která dostával každý den za zvládnuté dovednosti a hry. Naší táborovou měnou byly pravé stříbrňáky, které se daly utratit ve středověkém bufetu.

Letošní tábor se nám nadmíru vyvedl, hlavně díky krásnému počasí a také kolům, která nám dala nové možnosti. A v neposlední řadě i díky celé městské radě ve složení Jitka Kroupová, Petr Hezina, Mirka Zrubecká, Kamča Houdová, Milan Bláha, Jirka Kroupa, Maruška Martinásková, Karel Němec, Zuzka Vlčková, Ivana Zrzavá a Petra Pekárková. O naše plná bříška se starala vrchní kuchařka Martina Veselá s vydatnou pomocí kuchařských učedníků Heleny Martinákové a Petra Münzbergera. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás podpořila.

Ať žije tábor 2016! Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti.

Jitka

Tábor TOM Řež – Na Ostrůvku 2014

22. 7. 2014 v 10.02

Na letošní tábor, který se konal ve dnech 29. 6. – 12. 7. 2014, jsme jeli na staré známé místo – do Milčic u Blatné. Tábořiště Na Ostrůvku nás v neděli odpoledne přivítalo deštěm, ale nic jsme si z něj nedělali! V dalších dnech se trochu deště občas ještě trochu objevilo, to nám však nezabránilo pustit se do důležitých úkolů, které nás letos čekaly. Celý tábor se totiž proměnil ve vesmírnou základnu a táborníci v astronauty pod odborným vedením vesmírné generality. Byly nalezeny trosky vesmírné lodi a na ní záhadný vzkaz od vyspělé mimozemské civilizace. Abychom mohli zprávu rozluštit, bylo nutné najít planetu s těmito obyvateli.

V pěti týmech pojmenovaných podle souhvězdí (Kentaur, Fénix, Honicí psi, Andromeda, Létající ryby) jsme při hledání té pravé planety navštívili i spoustu jiných a setkali se s mimozemskými národy na různém stupni vývoje. Týmy měly za úkol na svých cestách shromažďovat informace o objevených planetách a civilizacích, naučit se od nich, co my neznáme, a naopak jim předat naše vědomosti a zkušenosti. Ne vždy se bohužel přátelský kontakt podařil a my jsme se nevyhnuly bojům, někdy dokonce o holý život.

Navštívili jsme planety Zločineckou, Barevnou, Kapo, Sport, Zamrzlou, Dobrodruhů, Divů a záhad, Bez řečí, souhvězdí Pegasus a ztroskotali jsme na neznámé planetě. Stihli jsme i relaxační dovolenou s výletem do Blatné, kde jsme se podívali do zámku a do obory. Také jsme se vypravili na koupaliště v Mačkově – voda v zatopeném lomu byla tak čistá, že jsme v ní viděli i raka!

Kromě trochy deště na začátku a na konci tábora jsme měli krásné počasí. Avšak naší největší výhrou byla dokonalá kuchyně kuchařky Martiny. Její dobroty byly bezkonkurenční! A kdo dostal ještě chuť na sladkosti (a „slanosti“), mohl si nakoupit v táborovém Cosmoshopu, kde se platilo vesmírnou měnou – 1 Galax. Galaxy bylo možné získat za jednotlivé vesmírné mise, v nichž každý z pěti týmů soutěžil o prvenství.

V závěru pobytu jsme měli kontrolu – přijela se na nás podívat spřátelená vesmírná policie z Blatné. Zodpověděla naše záludné dotazy a předvedla nám prostředky k boji s mimozemskými civilizacemi.

Na konci času vyměřeného pro vesmírné cesty nezbylo než konstatovat, že onu záhadnou a vyspělou planetu jsme nakonec nenašli, ale seznámení s ostatními mimozemskými národy nás obohatilo natolik, že jsme se na konci tábora stali moudřejšími a zkušenějšími! V cestách za poznáním nás vedla generalita vesmírné základny ve složení: Mirka Zrubecká, Maruška Líbalová, Petra Pekárková, Kamča Houdová, Jitka Kroupová, Zuzka Vlčková a Anička Červenková (obě se také vzorně staraly o zdravotní stav celé základny), Jirka Moucha, Karel Němec, Jirka Kroupa, Milan Bláha a Petr Hezina. A v kuchyni úspěšně vládla Martina Veselá. Poděkování patří také Asociaci TOM, která nás podpořila.

Tábor se nám vydařil a teď máme celý rok na to naplánovat ten příští. Pojedete???

Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti 1 a rajčeti 2.

Jitka

Tábor TOM Řež – Na Ostrůvku 2013

22. 7. 2013 v 07.35

Letošní tábor se konal 29. 6. – 12. 7. 2013 Na Ostrůvku v Milčicích u Blatné. Tábořiště je to osvědčené a oblíbené, někteří z nás už tu totiž byli počtvrté. Odjížděli jsme v sobotu ráno den po vysvědčení od ústavu a už po poledni nás přivítalo Sanatorium doktora Robschitze. Toto vyhlášené nervové sanatorium se specializuje na léčbu poruch způsobených dlouhodobým pobytem ve vzdělávacích ústavech, jako jsou základní školy, gymnázia, odborné školy a podobně. Druhý den po příjezdu proběhly velké vstupní prohlídky, při kterých se posuzovala míra duševních i tělesných postižení. Výsledek pohovorů byl více než jasný – všichni do jednoho byli přijati mezi pacienty sanatoria a od dalšího dne se tedy mohlo začít s intenzivní léčbou a účinnými terapiemi.

Terapeutická léčba byla zaměřena mnoha směry, například terapie dřevem, minulostí, přítomností, zemědělstvím, češtinou, medem, hudbou, pravěkem, ohněm i vodou, sportem, rukodělnou činností apod. Za každou splněnou terapii pacienti dostávali vždy večer nový přívěšek, který se připínal na náramek. Součástí ozdravného procesu byla také péče každého pacienta o svou pokusnou myš. Léčba se postupně stávala velmi účinnou, proto mohli pacienti později i dostat vycházky mimo sanatorium, takže jsme se podívali na zámek v Blatné a viklan v Kadově. Také jsme se setkali s osazenstvem nedalekého tábora a strávili s nimi na louce večer plný her.

Letos nám skvěle vyšlo počasí, kromě dvou bouřek převládalo příjemné letní počasí bez velkých veder. Pacienti sanatoria se během svého pobytu cítili skvěle, s ošetřujícím personálem ochotně spolupracovali. Na závěr pobytu tak nezbývalo než konstatovat, že léčba byla nadmíru úspěšná. Ke zdárnému průběhu velkou měrou přispěla výtečná kuchyně, terapeutickým odborníkem přes stravování byla Mary Těthalová. Na fyzické i duševní zdraví bedlivě dohlížel tým věhlasných odborníků ve složení MUDr. Morseová (Ifča Pínová), King. Barak Neschopný (Milan Bláha), MUDr. Patricie Pidlovoká (Šárka Rokůsková), NejDr. Zora Zmatená (Jitka Kroupová), PrDr. Bohunka Nebezská (Hanka Šmitáková), Medička Jehlička (Mirka Zrubecká), PUDr. Erik Cvak (Jirka Šimonovský), zdr. ses. Uršula a Květoslava. Sanatorium s radostí přivítalo také několik odborných návštěv, které nám vypomohly s některými terapiemi. Poděkování patří i těm, kteří nás podpořili – Asociaci TOM a manželům Prchalovým.

Více ve fotogalerii a ještě více na rajčeti 1 a rajčeti 2.

Jitka

Tábor TOM Řež – Skryje 2012

5. 9. 2012 v 18.40